?!DOCTYPE HTML> 切割样g - 天|U辰机电讑֤销售有限公?/title> <meta name="Keywords" content="切割样g"> <meta name="Description" content="Z详细介绍切割样g产品内容,包括切割样g的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有切割样件新M及最新的市场切割样gh.咨询电话:13312039250"> <link type="text/css" href="/template/xin1/css/css.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/jquery-1.4.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">天|U辰机电讑֤销售有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.feizl.net.cn">天|数控机床?/a>,<a href="/supply/">天|加工中心</a>,<a href="/news/">天|中走?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28259/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="head"> <div class="logo fl"> <a rel="nofollow" href="/"><img src="/uploads/logo/20170220023053.png" alt="天|U辰机电讑֤销售有限公? width="350"/></a> </div> <div class="yu fl"> <div class="yu_t"><span>?/span>Z业机床加工公?/div> <div class="yu_b"><span>></span>全国名优机床厂销售网点;<br /> <span>></span>高效的售后服务赢得了q大用户的青?/div> </div> <div class="tel fr"> <div class="tel_tu"><img src="/template/xin1/images/ja_16.jpg" width="248" height="60" alt=""></div> <div class="tel_wz"><img src="/template/xin1/images/laba.gif" width="45" style="margin-left:10px;"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nav_bj"> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#nav li").hover(function(){ $(this).find("ul").slideDown("slow"); },function(){ $(this).find("ul").slideUp("fast"); }); }); </script> <div class="nav"> <ul id="nav"> <li class="no bk"><a href="/">首页</a></li> <li class="no"> <a href="/supply/">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/tjswj/">天|折弯?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/tjjgq/">天|Ȁ光切</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jgzxjl/">天|加工中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/xqgskjc/">U切割数控机?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzs/">U切割中C</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zcxc/">늁q孔机雕铣?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/skjcjl/">数控机床加工</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/news/">新闻资讯</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/type/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/changjianwenti/">常见问题</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hydt/">行业动?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">服务中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系方式</a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:405px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=400; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20200310105642.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170307055620.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200310105654.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="banner_b"></div> </div> <div id="container"> <div id="main"> <div class="left"> <div class="left_title">产品分类</div> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/wwwnet.js"></script> <div class="left_list"> <ul> <li><a href="/tjswj/" title="天|折弯?>天|折弯?/a> </li> <li><a href="/tjjgq/" title="天|Ȁ光切">天|Ȁ光切</a> </li> <li><a href="/jgzxjl/" title="天|加工中心">天|加工中心</a> </li> <li><a href="/xqgskjc/" title="U切割数控机?>U切割数控机?/a> </li> <li><a href="/zzs/" title="U切割中C">U切割中C</a> </li> <li><a href="/zcxc/" title="늁q孔机雕铣?>늁q孔机雕铣?/a> </li> <li><a href="/skjcjl/" title="数控机床加工">数控机床加工</a> </li> </ul> </div> <div class="left_title martop12">联系我们</div> <div class="left_cont"> <div class="lefts"> <h4>天|U辰机电讑֤销售有限公?/h4> <p>联系: 陈经?/p> <p>手机: 13212072500</p> <p>电话: 13312039250</p> <p>邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:"></a></p> <p>|址:<a rel="nofollow" href="http://www.feizl.net.cn">www.feizl.net.cn</a></p> <p>地址: 天|市北辰区滦河?/p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_title"> <span>您所在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/xqgskjc/">U切割数控机?/a> > <a href="/supply/74.html">切割样g</a></span> <div class="title_txt">切割样g</div> </div> <div class="right_cont"> <div class="mm"> <div class="proimg" > <div id="preview" class="spec-preview"> <span class="jqzoom"><img jqimg="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003171610543192825948388.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003171610543192825948388.jpg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003171610543192825948388.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003171610543192825948388.jpg" /></span> </div> </div> <div class="protxt"> <span>产品名称Q?/span><h1>切割样g</h1></br> </div> <div class="clear"></div> <div class="protail"><img src="/template/xin1/images/arr.gif" border="0"/><span>产品详细介绍</span></div> <div class="pro_tp"><div style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003171607188502825989790.png" alt="" /><br /> </div></div> </div> <div class="insNewsArti"> <div class="proArtiNum"> <p>上一条:<a href="#"></a></p> <p>下一条:<a href="/supply/73.html">大摇摆中C机床</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?/div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.feizl.net.cn/supply/74.html'>http://www.feizl.net.cn/supply/74.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?020/3/17 0:00:00</div> </div> <div class="insPro">相关新闻</div> <div class="insNews"> <ul> <li><a href="/news/187.html">天|U切割机床保L意什?/a><span>2020-07-15</span></li> <li><a href="/news/186.html">中走丝机床的操作体系Ҏ是什?/a><span>2020-07-01</span></li> <li><a href="/news/185.html">中走丝多ơ切割过E中的技?/a><span>2020-06-17</span></li> <li><a href="/news/184.html">U切割机床有噪音的原因是什?/a><span>2020-06-03</span></li> </ul> </div> <div class="insPro">相关产品</div> <ul class="relpro"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/74.html" title="切割样g"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003171610543192825948388.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003171610543192825948388.jpg" alt="切割样g"></a> <span><a href="/supply/74.html" title="切割样g">切割样g</a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/73.html" title="大摇摆中C机床"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003091101213782825986140.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003091101213782825986140.jpg" alt="大摇摆中C机床"></a> <span><a href="/supply/73.html" title="大摇摆中C机床">大摇摆中C机床</a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/72.html" title="中走?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003091058102092825977845.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003091058102092825977845.jpg" alt="中走?></a> <span><a href="/supply/72.html" title="中走?>中走?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/71.html" title="中走丝机床销?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/202003091055548202825916131.jpg?path=www.feizl.net.cn/uploads/cp/202003091055548202825916131.jpg" alt="中走丝机床销?></a> <span><a href="/supply/71.html" title="中走丝机床销?>中走丝机床销?/a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--footer--> <div class="foot_bj"> <div id="footer"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a href="/">首 ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/">q回剙</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="banquan"> <div class="er fl"><img src="/template/xin1/images/ewm.jpg"></div> <div class="callus fl"> <span>联系我们 Contact us</span><br> 地址Q天z市北辰区河道<br> 电话Q?3312039250<br> 手机Q?3212072500 <br> <!--传真Q?22-86879040<br>--> <!--E-MAILQ?-> </div> <div class="bq_wz fr"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.feizl.net.cn(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)天|U辰机电讑֤销售有限公?br /> <p>天|数控机床厂,天|加工中心Q天z中CQ天z数控机床生产厂Ӟ天|中走丝线切割Q天z中C机床厂家Q天z激光切Q天z折弯机Q欢q来는产定Ӟ</p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261741895'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261741895%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-7/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <!-- 产品攑֤js --> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/jquery.jqzoom.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/base.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/marquee.js"></script> <a href="http://www.feizl.net.cn/">ձƬȫ߹ۿ - Ƶ - ߹ۿ - ӰѶ - а</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>